Socialkognitive udviklingsforstyrrelser, miljøterapi rettet mod dag- og døgnregi af børn og unge med diagnoser

Beskrivelse

På dette modul præsenteres relevante teorier og forskningsresultater om social-kognitive udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og Autisme Spektrum Tilstande. Der inddrages viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel for mennesker med social-kognitive udviklingsforstyrrelser, herunder mestringsperspektiver. Der arbejdes også med relevante læringsindsatser både i et kompensatorisk og innovativt perspektiv, samt peges på handlemuligheder, der kan optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Derudover vil viden om specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler blive præsenteret.

Læringsmål

Den studerende
- kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og /eller socialkognitive udfordringer.
- kan indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter.
- har viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret, herunder refleksion over
normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund.
- har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder.
- kan vurdere og reflektere over special- og almen pædagogiske arbejdsformer, herunder metoder, materialer og hjælpemidler.

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i dag- og døgnregi eller ønsker dette.

Tid

Mandage kl. 9.00-16.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211278222

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København