Social-kognitive udviklingsforstyrrelser Miljøterapi Dag/døgnregi

Beskrivelse

Der præsenteres relevante teorier og forskningsresultater om Social-kognitive udviklingsforstyrrelse, herunder ADHD og Autisme Spektrum Tilstande. Der inddrages viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel, herunder forældresamarbejde og mestringsperspektiver. Der arbejdes med relevante læringsindsatser både i et kompensatorisk og innovativt perspektiv, samt peges på handlemuligheder, der kan optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser Derudover vil viden om specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler blive præsenteret.

Læringsmål

Den studerende
- kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de socialkognitive
funktioner hos mennesker med gennemgribende og /eller socialkognitive
udfordringer.
- kan indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer,
forældre, pårørende eller eksterne parter.
- har viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret, herunder refleksion over
normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund.
- har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse,
fritidsliv og arbejde.
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der
retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive
vanskeligheder.
- kan vurdere og reflektere over special- og almen pædagogiske arbejdsformer, herunder metoder,
materialer og hjælpemidler.

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i dag- og døgnregi eller ønsker dette

Tid

26/8
2/9
16/9
23/9
30/9
7/10
Alle dage kl. 9-16


Praktiske oplysninger

Nummer: 

292808

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Mandag d. 26. august 2019 til Søndag d. 1. december 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V