Social inklusion - Frederikssund Kommune

Beskrivelse

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Frederikssund Kommune.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
- kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af inkluderende indsatser
- kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser
- har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
- har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
- har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
- kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
- kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik
- kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats

Målgruppe

Modulet er særligt tilrettelagt for medarbejdere ansat i Frederikssund Kommune.

Tid

Undervisningsforløbet gennemføres i perioden 19.08.2020 til 02.03.2021 i tidsrummet fra kl. 9.00-15.00.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203573991

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 19. august 2020 til Tirsdag d. 2. marts 2021

Adresse:

Rådhuset, Torvet 2
3600 Frederikssund