Social inklusion

Beskrivelse

Hvordan kan vi forstå og arbejde i spændingsfeltet mellem inklusion som teoretisk begreb, inklusion som politisk vision og inklusion som fænomen i en erfaret pædagogisk praksis med flere dagsordener og betydninger i spil?
Modulet fokuserer blandt andet på sammenhængen mellem normalitet og afvigelse og sammenhængen mellem inklusion og eksklusion som begrebspar. Hertil arbejder vi med hvordan inklusionsprocessen kan understøttes i konkret pædagogisk praksis og i udvikling af læringsmiljøer.
Modulet er tværprofessionelt, hvilket betyder at du som studerende får muligheden for at møde og erfaringsudveksle med studerende fra andre pædagogiske arbejdsområder.

Læringsmål

Den studerende
- har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i en samfundsmæssig kontekst
- har viden om centrale teorier og begreber om normalitet og afvigelse
- kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
- kan inddrage de analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af en inkluderende indsats

Indhold

Teorier, begreber og viden om:
- Inklusion og eksklusion - herunder marginaliseringsprocesser
- Normalitet og afvigelse i en samfundsmæssig kontekst
- Udvikling af social deltagelse, iagttagelses- og indsatsformer
- Inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber - en pædagogik for alle inden for de almindelige tilbud
- Supervision, konsultation, brugerinddragelse og andre former for strategier og metoder til udvikling af inkluderende indsats

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter og andre interesserede.

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

172621

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.750 kr.

Dato:

Onsdag d. 1. februar 2017 til Torsdag d. 1. juni 2017

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V