Leg, kreativitet og læring

Beskrivelse

Modulet tager afsæt i dine erfaringer fra praksis og kobler dem til ny viden og teoretiske perspektiver som udvikler dine kompetencer, så du kan:
- påtage dig ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
- samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet
- udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
- kan ud fra et børneperspektiv samarbejde om at styrke børns leg
- kan i samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet
- kan udvikle en pædagogisk praksis med afsæt i et forskningsinformeret grundsyn på børn og børns leg
- har grundlæggende viden om kreativitet, børns leg og legekultur samt indsigt i legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv
- har viden om og kan reflektere over betydningen af den professionelles indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser
- kan analysere og vurdere legens betydning for børns dannelse, udvikling og deltagelse
- kan begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer

.

Målgruppe

Pædagoger

Tid

Onsdage kl. 9.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203327221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København
1799 København V