Social inklusion

Beskrivelse

Arbejder du med udvikling af inkluderende indsatser? På modulet får du kompetence til at arbejde videnbaseret med at styrke deltagelse i læringsfællesskabet. Modulet fokuserer bl.a. på sammenhængen mellem normalitet og afvigelse og på forholdet mellem in- og eksklusionsprocesser. Ligeledes arbejder vi med, hvordan inklusionsprocesser kan understøttes i den konkrete skolevirkelighed, i den pædagogiske praksis og i udviklingen af læringsmiljøer.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
- kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af inkluderende indsatser
- kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser
- har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
- har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
- har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
- kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
- kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik
- kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter og andre interesserede

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211573221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Tirsdag d. 22. juni 2021

Adresse:

København