Social inklusion

Beskrivelse

Arbejder du med udvikling af inkluderende indsatser? På modulet får du kompetence til at arbejde videnbaseret med at styrke deltagelse i læringsfællesskabet. Modulet fokuserer bl.a. på sammenhængen mellem normalitet og afvigelse og på forholdet mellem in- og eksklusionsprocesser. Ligeledes arbejder vi med, hvordan inklusionsprocesser kan understøttes i den konkrete skolevirkelighed, i den pædagogiske praksis og i udviklingen af læringsmiljøer.

Læringsmål

Den studerende
- har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i en samfundsmæssig kontekst
- har viden om centrale teorier og begreber om normalitet og afvigelse
- kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
- kan inddrage de analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af en inkluderende indsats

Indhold

Teorier, begreber og viden om:
- Inklusion og eksklusion - herunder marginaliseringsprocesser
- Normalitet og afvigelse i en samfundsmæssig kontekst
- Udvikling af social deltagelse, iagttagelses- og indsatsformer
- Inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber - en pædagogik for alle inden for de almindelige tilbud
- Supervision, konsultation, brugerinddragelse og andre former for strategier og metoder til udvikling af inkluderende indsats

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter og andre interesserede

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201573171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V