Skrivning på erhvervsuddannelser for elever med svagere forudsætninger

Beskrivelse

Formål:
Kurset giver dig og din skole redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser, der skal styrke elevers skriftlige fremstilling i alle fag. Elevgruppen indbefatter fx ordblinde, andetsprogede eller elever der ikke har skrevet meget.

Indhold:
På kurset kommer vi ind på redskaber til at forbedre elevernes skriftlige fremstillingsfærdigheder, herunder håndtering af skriveprocesser, produktion af klare sætninger, opgavestrukturering samt analyse af opgaveformulering og ordvalg. Du får anledning til at drøfte, hvordan skolen samlet kan styrke en skriveindsats for elevgruppen med svagere forudsætninger. Og endelig diskuterer vi hvor og hvordan kompenserende læse- og skriveteknologi kan indgå.
Kurset veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og øvelser.

Målgruppe

Kurset er for dig der er dansklærer, faglærer i andre fag eller læsevejleder på en erhvervsuddannelse.

Undervisere

Vibeke Sønderberg Asmussen, adjunkt, cand.mag.
Trine Gandil, lektor, cand.mag.

Tid

28.10.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722117

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

1.650 kr. + moms inkl. forplejning

Dato:

Onsdag d. 28. oktober 2020

Adresse:

København