Skrivning i gymnasiet for elever med svagere forudsætninger

Beskrivelse

VU204722112

Kort om kurset
Hvilke skrivevanskeligheder har dine elever? Kurset præsenterer viden om hvilken skrivedidaktik der kan løfte de svageste elevers skriftlige fremstilling. Og I får mulighed for at drøfte, hvordan I kan tilrettelægge en indsats for jeres elever. Elevgruppen indbefatter fx ordblinde, tosprogede eller elever der ikke har skrevet meget.

Formål
Kurset giver dig og din skole redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser der skal styrke elevers skriftlige fremstilling i alle fag.

Indhold
På kurset kommer vi ind på redskaber til at forbedre elevernes skriftlige fremstillingsfærdigheder, herunder håndtering af skriveprocesser, produktion af klare sætninger, opgavestrukturering samt analyse af opgaveformulering og ordvalg. Du får anledning til at drøfte hvordan skolen samlet kan styrke en skriveindsats for elevgruppen med svagere forudsætninger. Og endelig diskuterer vi hvordan kompenserende læse- og skriveteknologi eventuelt kan indgå.
Kurset veksler mellem faglige oplæg, diskussioner og øvelser.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er dansklærer, faglærer i andre fag eller læsevejleder på hf/htx/stx. Ledere er også meget velkomne.

Undervisere

Trine Gandil, Lektor

Tid

04.11.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722112

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

2.500 kr. + moms inkl. forplejning

Dato:

Onsdag d. 4. november 2020

Adresse:

Tagensvej 18, 2200 København N.