Skrivedidaktik 1.-4. klasse - Et praksisnært kursus om skrivning

GRATIS UNDER ABONNEMENT

Indledning
Et praksisnært kursus for dansklærere om skriftlighed, hvor der sættes fokus på, hvordan eleverne allerede fra skolestart skal have erfaringer med at udtrykke sig på skrift i forskellige sammenhænge. Lærerens valg omkring skrivesituationer er afgørende for elevernes mulighed for at få opbygget viden om ord, sætninger og tekster.

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i 1.-4. klasse.

Mål
At deltagerne får viden om og konkrete redskaber til at udvikle skrivedidaktik i egen undervisning.

Indhold
Allerede fra skolestart er det vigtigt at få eleverne i gang med at skrive meningsfulde tekster. De skal have en masse erfaringer med at udtrykke sig på skrift i forskellige sammenhænge. Ved at stilladsere og støtte dem i at arbejde med forskellige teksters formål, opbygning og ordvalg får de langsomt opbygget en værkstøjskasse, som de kan bruge i mødet med nye tekster senere i skoleforløbet.

 På kurset vil der være fokus på:

  • Teksters formål, struktur og sproglige kendetegn
  • Differentieret stilladsering af elevernes skriveproces

 Kurset vil være en blanding af oplæg, øvelser og eksempler fra praksis.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten

Kursusdatoer

tir 03/09/2019 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Mette Bech

Pædagogisk konsulent

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

795,00 kr.

Kursusnr: 

299424