Modul 1: Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Beskrivelse

Modulet er det første på PD Læsevejledning i grundskolen, men modulet kan også fungere som en generel indføring i læse-/skriveområdet.
Undervisningen tager afsæt i teorier og metoder om læsning og skrivning. Gennem modulet får du mulighed for at udvikle kompetencer til at analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse samt til at formidle indsigt om elevers skriftsprogsudvikling til lærere, forældre, pædagoger og ledelse.

Læringsmål

Den studerende
- har indsigt i teori og metode inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
- har indsigt i teorier om forudsætninger for læsning og kan anvende denne indsigt i kommunikation om elevens skriftsprogsudvikling
- kan formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse
- kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i læseudvikling

Indhold

Teori og metode inden for forudsætninger for skriftsprogstilegnelse.
Teori og metode inden for afkodning.
Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier i begynderundervisningen i 0.-3. klasse.
Teori og metode inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
Dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi.
Teori og metode inden for læseproces og læseudvikling.
Teori og metode inden for kommunikation og formidling.
Analyse af læremidler til skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Målgruppe

Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen samt dansklærere/bh.-klasse- ledere i indskolingen

Tid

Torsdage kl. 9.00 - 14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

275601

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.750 kr.

Dato:

Torsdag d. 31. august 2017 til Fredag d. 26. januar 2018

Adresse:

UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1720 København V