Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse - Hvidovre Kommune

Beskrivelse

Modulet er det første på uddannelsesretningen til ordblindekoordinator i Hvidovre kommune.

Læringsmål

Den studerende
- kan vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse,
- kan formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse til relevante målgrupper
- kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling
- har viden om dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik, og kan anvende denne viden analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
- har viden om forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning
- kan analysere og vurdere elevers skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling, herunder vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater

Målgruppe

Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til ordblindekoordinator i Hvidovre kommune.

Tid

Onsdage kl. 9.00-15.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203630991

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

12.095 kr. inkl. bøger og kompendier

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre