Skriftlig fremstilling og faglig formidling for akademiske vidensarbejdere - Online via ZOOM og Itslearning

Beskrivelse

Kort om kurset
Akademiske vidensarbejdere har brug for at kunne udtrykke sig klart og effektivt. Og de står godt når de har skriveredskaber der kan hjælpe dem til at foretage relevante tekstvalg. Det indbefatter viden om modtagerbehov og tekstformål og viden om hvordan tekster virker.

Udvikling af faglig formidling kan bidrage til større viden om egen pædagogisk praksis og øget kvalitet i vidensarbejdet. Ser man på, hvordan man skriver klart til fagfæller og ikke-fagfæller, bliver man klogere på ikke bare modtagerens, men også egne forudsætninger, interesser og værdier.

Formål
Kurset giver et teoretisk og praktisk afsæt for stærke tekstvalg i arbejdet med skriftlig fremstilling og faglig formidling i fx bøger og artikler.

Indhold
Forløbet gennemføres som en kombination af on-line seminarer, gruppevise sparringssamtaler, asynkrone læringsforløb med tutorials og selvstudie (herunder med skriftlig produktion). Følgende temaer indgår:

- Kommunikationssituationen
- Faglig formidling
- Etik
- Klart sprog - uden omsvøb
- Sproglig tilgængelighed
- Skriveproces
- Argumentation.

Forberedelse
Deltagerne skal
- finde en konkret tekst at analysere og forbedre
- forberede tre opmærksomhedspunkter han eller hun gerne vil forbedre (det er ikke en garanti, at kurset behandler alle disse)
- læse litteratur
- inden første mødegang dele en tekst med en kollega og give gensidig feedback: 1) er strukturen velvalgt, 2) er sproget levende, og 3) er koblingen mellem teori og praksis tydelig?

Målgruppe

Kurset er for akademiske vidensarbejdere der ønsker at kvalificere arbejdet med at skrive til fagfæller og ikke-fagfæller.

Undervisere

Trine Gandil, Lektor, cand.mag.

Tid

Fælles online seminar:
Seminar 1: 25.05.20 kl. 9.00-12.00
Seminar 2: 29.06.20 kl. 9.00-12.00

Faglige sparringssamtaler planlægges i samarbejde med skrivegrupperne, som inddeles ved første fællesseminar. Asynkront læringsforløb gennemføres fleksibelt.

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

202722121

ECTS-point: 

1,16 ECTS-point

Pris: 

2.995 kr + moms

Dato:

Fredag d. 15. maj 2020 til Fredag d. 10. juli 2020

Adresse:

Online forløb