Sikkerhed i værkstedet - forår 2021 tirsdage. KURSET ER OVERTEGNET. Hvis du tilmelder dig et af vores overtegnede kurser i "Sikkerhed i værkstedet", bliver du sat på venteliste

Beskrivelse

VU211291703

Sikker maskinrutine er et must i værkstedet. På dette kursus arbejder vi praktisk med at opnå sikker maskinrutine og gennemgår samtidig alle sikkerhedsbestemmelser, så du
bliver fortrolig med dem. Vi drøfter desuden både pædagogisk og didaktisk, hvordan
maskiner kan indgå i undervisningen og understøtte den.
Vi arbejder med faget som udskolingsfag og som prøvefag.
Relevant teori vil understøtte forløbet.

Adgangskrav
Kurset er en del af Almen uddannelse i sløjd.
Deltagelse forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C-niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde. Når du har tilmeldt dig kurset, bliver du bedt om at dokumentere, at du opfylder adgangskravet.
Kurset kan udgøre 1/6 af sløjdlæreruddannelsen.

Målgruppe

Undervisere i håndværk og design

Undervisere

Lars Nilsson, adjunkt med flere

Tid

09.02.21 kl. 12.30-17.00
23.02.21 kl. 12.30-17.00
02.03.21 kl. 12.30-17.00
09.03.21 kl. 12.30-17.00
16.03.21 kl. 12.30-17.00
23.03.21 kl. 12.30-17.00
13.04.21 kl. 12.30-17.00
20.04.21 kl. 12.30-17.00
27.04.21 kl. 12.30-17.00
04.05.21 kl. 12.30-17.00
11.05.21 kl. 12.30-17.00
18.05.21 kl. 12.30-17.00
01.06.21 kl. 12.30-17.00
samt 1,5 times vejledning

Varighed

60 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211291703

ECTS-point: 

2,32 ECTS-point

Pris: 

16.500 kr.

Dato:

Tirsdag d. 9. februar 2021 til Tirsdag d. 1. juni 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V