Sansemæssige funktionsnedsættelser

Beskrivelse

Sansning er essentiel for menneskers trivsel, udvikling og læring.
Modulets fokus er rettet imod, hvordan professionelle ved at have viden om, og øje og forståelse for sanseperceptuelle problemstillinger kan øge trivsel og læring for børn/unge/voksne med sanseperceptuelle og sansemotoriske vanskeligheder.

Læringsmål

Den studerende
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring i relation til mennesker med vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser, i et henholdsvis udviklende og kompenserende perspektiv
- kan indgå i tværfagligt og/eller tværsektorielt samarbejde om en specialpædagogisk indsats i relation til vanskeligheder i forhold til en eller flere sansemodaliteter, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte
- har en grundlæggende viden om det sensoriske system og dets betydning for menneskets udvikling, samt indsigt i teorier og forskningsresultater om vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser.
- har viden om forskellige former for og årsager til vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser herunder mestrings- og kompensationsadfærd
- har kendskab til målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
- har indsigt i vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde herunder kendskab til relevant lovgivning

Målgruppe

Lærere og pædagoger i dagtilbud, skoler og på bosteder.

Tid

Start 03.02.21 og 04.02.21.
Undervisning onsdage og torsdage ca. hver 14. dag.
Onsdage kl. 10.00-15.00
Torsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211593221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København