Sansemæssige funktionsnedsættelser

Arbejdsområde
Dagtilbud;Døgntilbud;Grundskole;andet dag- og døgntilbud voksne

Beskrivelse

Sansning er essentiel for menneskers udvikling og læring.
Modulets fokus er rettet imod, hvordan professionelle kan optimere trivsel og læring for mennesker med sanseperceptuelle og sansemotoriske vanskeligheder.

Læringsmål

Den studerende
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der
retter sig mod at optimere trivsel og læring i relation til mennesker med vanskeligheder i forhold
til en eller flere sanser, i et henholdsvis udviklende og kompenserende perspektiv
- kan indgå i tværfagligt og/eller tværsektorielt samarbejde om en specialpædagogisk indsats i
relation til vanskeligheder i forhold til en eller flere sansemodaliteter, der rummer overvejelser i
forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte
har en grundlæggende viden om det sensoriske system og dets betydning for menneskets
udvikling, samt indsigt i teorier og forskningsresultater om vanskeligheder i forhold til en eller
flere sanser.
- har viden om forskellige former for og årsager til vanskeligheder i forhold til en eller flere
sanser herunder mestrings- og kompensationsadfærd
- har kendskab til målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder
udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
- har indsigt i vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser set i et livsperspektiv i relation til
familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde herunder kendskab til relevant lovgivning.

Indhold

Teorier og forskningsresultater om vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser.
Afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer.
Vanskeligheder i forhold til en eller flere sanser set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse,
fritidsliv og arbejde.
Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning i et henholdsvis innovativt og kompenserende perspektiv.
Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer og hjælpemidler såsom it.
Relevant lovgivning på området.
Mestring og kompensationsmuligheder.

Målgruppe

Lærer og pædagoger

Tid

Onsdage kl. 10 ¿ 15
Torsdage kl. 9 - 14
5 + 6 fenruar, 26 + 27 febuar, 25 + 26 marts, 15 + 16 april 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201593171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Fredag d. 19. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V