Særlige vejledningsbehov

Beskrivelse

Modulet 'Særlige vejledningsbehov' er for dig, der i din vejlederpraksis særligt har fokus på inklusion, integration, marginalisering og stigmatisering. Du vil stifte bekendtskab med psykologiske og sociologiske perspektiver på identifikation af særlige vejledningsbehov og få øget viden om mennesker med særlige vejledningsbehov. Og så vil du erhverve dig metoder til konkrete vejledningsaktiviteter i forhold til at kunne vejlede mennesker med særlige vejledningsbehov.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om mennesker med særlige vejledningsbehov og kunne identificere, beskrive og vurdere disse.
- Skal have vejledningsteoretisk, psykologisk og sociologisk viden om relationer og netværkssamarbejde i et inklusionsperspektiv
- Skal have viden om uddannelses- og aktivitetsmuligheder samt støtteforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse

Færdigheder:
- Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer vejledning for mennesker med særlige vejledningsbehov
- Skal kunne vurdere vejledningsfaglige problemstillinger relateret til mennesker med særlige vejledningsbehov og begrunde og vælge relevante vejledningsmetoder
- Skal kunne dokumentere og kvalitetsvurdere konkrete vejledningsaktiviteter og formidle disse tværfagligt til samarbejdspartnere og vejledtes netværk

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejlednings praksis
- Skal kunne initiere og indgå i tværfagligt samarbejde og samarbejde med vejledtes netværk
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle kompetencer til at vejlede mennesker med særlige vejledningsbehov

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211915221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København