Særlige vejledningsbehov

Beskrivelse

Valgmodul 3

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om mennesker med særlige behov for vejledning og kunne identificere, beskrive og vurdere disse behov
- Skal have viden om vejledningsteoretiske, psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
- Skal have psykologisk, sociologisk og kommunikativ viden om samarbejde og relationer

Færdigheder:
- Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer vejledning for mennesker med særlige behov
- Skal kunne vurdere vejledningsfaglige problemstillinger relateret til mennesker med særlige behov og kunne begrunde og vælge relevante, etisk forsvarlige me-toder
- Skal kunne dokumentere og kvalitetsvurdere konkrete vejledningsaktiviteter og formidle disse tværfagligt til samarbejdspartnere og pårørende

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med udgangspunkt i praksis
- Skal kunne initiere og indgå i tværfagligt samarbejde
- Skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i forhold til vejledning af mennesker med særlige behov

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Torsdage kl. 9-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201915171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 6. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V