Projektledelse

Beskrivelse

Modulet i projektledelse har fokus på at udvikle dine kompetencer inden for projektarbejde og ledelse af projekter. Du introduceres til konkrete projektledelsesværktøjer, udvider din forståelse af projektet som arbejdsform, og bliver mere bevidst om projektlederens rolle, ansvar og muligheder. I undervisningen vil vi analysere og reflektere over, hvad de forskellige teorier og metoder tilbyder projektarbejdet, og hvordan de konkret kan styrke din praksis som projektleder.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om at håndtere komplekse problemstillinger inden for projektledelse i relation til både et konkret projekt som i et organisatorisk perspektiv og sammenhænge herimellem
- kan påtage sig et medansvar for en faglig begrundet håndtering og udvikling af projektledelse på et professionelt etisk grundlag
- har viden om forskellige teorier om og perspektiver på organisationers struktur, processer og kultur og deres betydning for projektvirksomhed.
- har viden om de relevante projektværktøjer, der kan anvendes for at lede et projekt inden for de fastlagte rammer og dynamikker i en samskabende og fremadskridende proces.
- har indsigt i og praktisk forståelse for projekters funktion og organisering i organisationers kultur, dynamik og stabilitet, herunder samspillet mellem organisationen og projekter, der etableres som enheder i organisationen i udviklings- og forandringsøjemed.
- kan reflektere over projekters betydning og funktioner for organisatorisk læring i forbindelse med udvikling, forandringer og systematisk kompetenceudvikling.
- kan beskrive og formidle kompetenceudvikling.
- kan udarbejde projektansøgning og projektgrundlag herunder beskrivelse af projektets faser, arbejde med mål, indhold og plan, projektanalyser, projektorganisering, ressourceallokering, kvalitet, indhold og evaluering og implementering og forankring af ny viden og erfaringer.
- kan analysere, planlægge og gennemføre projekter i en organisation.

Målgruppe

Ressourcepersoner: Vejledere, Spydspidser, Projektledere, Koordinatorer, Teamkoordinatorer, Faglige fyrtårne.

Tid

Torsdage kl. 9.00-14.30
Undervisningsdage: 3/9, 17/9, 24/9, 8/10, 29/10, 12/11
Studiegruppedage: 10/9 og 22/10
Vejledningsdage: 1/10 og 19/11


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203527221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København