Proceslederforløbet - valgfag - Campus Nordsjælland

Beskrivelse

Proceslederforløbet er et populært og kompetencegivende forløb, som nu for første gang udbydes på Campus Nordsjælland i Hillerød. Forløbet henvender sig til ledere, konsulenter, nøglemedarbejdere og andre, der som led i deres job forventes at tage ledelse på processer. På forløbet arbejdes der med procesledelse som en mangesidet kompetence, der på makroplan bl.a. handler om at designe og facilitere forandringsprocesser, og på mikroplanet om bl.a. at forestå understøttende samarbejdsprocesser, dialoger og individuel coaching. Forløbet er i høj grad metodeorienteret og træningsbaseret.
Forløbet bygger på to valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse og
"Ledelse og coaching" "Forandringsledelse" og er kompetencegivende svarende til 10 ETCS point.

Indhold

Du lærer en række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer. På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse, såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb. På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign med retning mod den bedste håndtering af organisationens behov ¿ i lyset af den givne specifikke kontekst.

Vi dykker dybt ned i de mekanismer, der opstår i forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum - og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

Som deltager på forløbet bliver du også trænet i at indtage rollen som procesleder, og med 3 x 1 timers individuelle coachingsessioner bliver dit personlige udbytte af forløbet accelereret og kvalificeret.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle, der som en del af deres arbejde forventes at tage ledelse på processer. Dette kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser.

Du arbejder:
- som leder
- som konsulent
- med HR-området eller i en jobfunktion, hvor processuelle og dialogiske kompetencer er en del af dine forventede kompetencer

Det får du ud af modulet
- 10 hele dage med undervisning.
- 4 hele skemasatte gruppedage med fuldt program.
- 3 individuelle coachingsessioner med fokus på at accelerere dit læringsudbytte.
- Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov.
- To moduler på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og coaching og modulet Forandringsledelse.
- En eksamen i forandringsledelse med fokus på procesdesign og -facilitering og en eksamen i coaching.
- Et netværk til fremtiden bestående af mennesker som dig med interesse og kompetencer inden for coaching og facilitering.

Tid

Start tirsdag den 20. august 2019 kl. 09 - 15.00

Undervisning: 20.08, 21.08, 04.09, 11.09, 18.09, 02.10, 09.10, 06.11, 04.12.2019

Studiegruppedage: 28.08, 25.09, 22.10, 23.10, 13.11, 27.11.2019

Underviser: Thomas Ryan Jensen og Pia Orloff Houmark


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293653

Pris: 

kr. 19.600

Dato:

Tirsdag d. 20. august 2019 til Torsdag d. 12. december 2019

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød