Praktikvejlederopgaver på pædagoguddannelsen

Beskrivelse

42014 bekendtgørelsen, de væsentligste ændringer i 2017, herunder 4. praktik
Praktikvejledning, herunder vejlederrollen og vejledningsstrategier
Praktikbeskrivelse, uddannelsesplan og den studerendes plan for praktikken
De nye studerende, særlige udfordringer og strategier
Midtvejssamtale og prøve i praktikken
Brug af praktikportalen

Målgruppe

Pædagoger

Undervisere

Lektor, praktikkoordinator, Mikala Bjerg
Lektor, praktikkoordinator, Gitte Andersen

Tid

02.03.20
03.03.20
04.03.20

ECTS-piont
0,65 ECTS point

Varighed

18 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

2012170023

Pris: 

4.770 kr + moms inkl. forplejning (kaffe/te + croissant samt frokostbuffet)

Dato:

Mandag d. 2. marts 2020 til Onsdag d. 4. marts 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3