Praktikvejlederkursus på Pædagoguddannelsen

Beskrivelse

Kurset har til formål at informere om praktikstedets og praktikvejleders opgaver, når de modtager pædagogstuderende i praktik. På kurset vil følgende blive belyst:
Introduktion til pædagoguddannelsen.
Brug af praktikportalen.
Praktikbeskrivelse, uddannelsesplan og den studerendes plan for praktikken.
Praktikvejledning, herunder vejlederrollen og vejledningsstrategier.
Midtvejssamtale og prøve i praktikken.
De nye studerende, særlige udfordringer og strategier.

Målgruppe

Pædagoger

Undervisere

Ann Sofie Brink Pedersen, lektor
Gitte Andersen, praktikkoordinator

Tid

24.08.2020 kl. 09.00-15.00
25.08.2020 kl. 09.00-15.00
26.08.2020 kl. 09.00-15.00

Varighed

18 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204434003

ECTS-point: 

0,66 ETCS-point

Pris: 

4.950 kr. ekskl. moms inkl. forplejning

Dato:

Mandag d. 24. august 2020 til Onsdag d. 26. august 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 34
3400 Hillerød