Praktikvejlederkursus på Pædagoguddannelsen - HOLDET ER OVERTEGNET. DER OPRETTES HOLD IGEN TIL FORÅRET 2021

Beskrivelse

Kurset har til formål at informere om praktikstedets og praktikvejleders opgaver, når de modtager pædagogstuderende i praktik. På kurset vil følgende blive belyst:
Introduktion til pædagoguddannelsen.
Brug af praktikportalen.
Praktikbeskrivelse, uddannelsesplan og den studerendes plan for praktikken.
Praktikvejledning, herunder vejlederrollen og vejledningsstrategier.
Midtvejssamtale og prøve i praktikken.
De nye studerende, særlige udfordringer og strategier.


Målgruppe

Pædagoger

Undervisere

Gitte Andersen, praktikkoordinator
Mikala Bjerg, praktikkoordinator

Tid

05.10.2020 kl. 09.00-15-00
06.10.2020 kl. 09.00-15-00
07.10.2020 kl. 09.00-15-00

Varighed

18 timer

ECTS
0,66 ECTS point

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204417001

Pris: 

4.950 kr. eks. moms inkl. forplejning<br />

Dato:

Mandag d. 5. oktober 2020 til Onsdag d. 7. oktober 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3