Praktikvejlederkursus på pædagoguddannelsen - HOLDET ER OVERTEGNET. Der oprettes hold igen i foråret 2021

Beskrivelse

Kurset har til formål at informere om praktikstedets og praktikvejleders opgaver, når de modtager pædagogstuderende i praktik. På kurset vil følgende blive belyst:
Introduktion til pædagoguddannelsen.
Brug af praktikportalen.
Praktikbeskrivelse, uddannelsesplan og den studerendes plan for praktikken.
Praktikvejledning, herunder vejlederrollen og vejledningsstrategier.
Midtvejssamtale og prøve i praktikken.
De nye studerende, særlige udfordringer og strategier.

Målgruppe

Pædagoger

Undervisere

Birgitte Højberg, praktikkoordinator
Gitte Andersen, praktikkoordinator

Tid

21.09.2020 kl. 09.00-15.00
22.09.2020 kl. 09.00-15.00
23.09.2020 kl. 09.00-15.00

Varighed

18 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204417002

ECTS-point: 

0,66 ECTS-point

Pris: 

4.950 kr. eks. moms inkl. forplejning

Dato:

Mandag d. 21. september 2020 til Onsdag d. 23. september 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V