Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, Campus Nordsjælland, onsdage kl. 9.00-13.00

Beskrivelse

Der arbejdes på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter den studerende i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes uddannelsesperiode. Målet er at du kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.

Læringsmål

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.
Med afsæt i den studerendes egne erfaringer og praktikstedets praksis, arbejdes der på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter den studerende i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode. Den, der har gennemført modulet kan anvende betegnelsen praktikvejleder.

Kompetencemål:
- tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
- rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
- identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden
- udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur

Viden
- have indsigt i praktikstedets organisation og tilrettelæggelse af praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen
- have viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer, læringsteori og voksendidaktik, herunder deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder
- have indsigt i vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Færdigheder:
- kunne tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse for praktikperioden med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og undersøgelse af egen praksis
- kunne udvikle differentierede læringsmiljøer og fælleskaber med kobling til den studerendes læringsmål
- kunne udøve differentieret vejledning med opmærksomhed på professionel kommunikation og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål med kobling til den studerendes dokumentation af praktikforløb

Målgruppe

Pædagoger o.l. der vejleder pædagogstuderende i praktik.

Tid

Onsdage kl. 9.00-13.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201515341

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 5. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

KP, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød