Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - Ballerup Kommune

Beskrivelse

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Ballerup Kommune

Læringsmål

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.
Med afsæt i den studerendes egne erfaringer og praktikstedets praksis, arbejdes der på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter den studerende i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode. Den, der har gennemført modulet kan anvende betegnelsen praktikvejleder.

Kompetencemål:
- tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
- rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
- identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden
- udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur

Viden:
- have indsigt i praktikstedets organisation og tilrettelæggelse af praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen
- have viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer, læringsteori og voksendidaktik, herunder deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder
- have indsigt i vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Færdigheder:
- kunne tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse for praktikperioden med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og undersøgelse af egen praksis
- kunne udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til den studerendes læringsmål
- kunne udøve differentieret vejledning med opmærksomhed på professionel kommunikation og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål med kobling til den studerendes dokumentation af praktikforløb

Målgruppe

Modulet er særligt tilrettelagt for pædagoger i Ballerup Kommune

Tid

Torsdage 08.00-16.00
17/9, 8/10, 29/10, 12/11, 26/11

Fredage 08.00-16.00
18/9, 9/10, 30/10, 13/11, 27/11

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203515991

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 17. september 2020 til Onsdag d. 16. december 2020

Adresse:

Ballerup
2750 Ballerup