Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - København, mandage. OBS. VENTELISTE

Beskrivelse

På modulet arbejdes der med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der understøtter dig til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes uddannelsesperiode. Målet er at du kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.

Læringsmål

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.
Med afsæt i den studerendes egne erfaringer og praktikstedets praksis, arbejdes der på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der sætter den studerende i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode. Den, der har gennemført modulet kan anvende betegnelsen praktikvejleder.

Kompetencemål:
- tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
- rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og den studerendes læringsmål for perioden
- identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden
- udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur

Viden:
- have indsigt i praktikstedets organisation og tilrettelæggelse af praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen
- have viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer, læringsteori og voksendidaktik, herunder deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder
- have indsigt i vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Færdigheder:
- kunne tilrettelægge den studerendes praktikuddannelse for praktikperioden med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og undersøgelse af egen praksis
- kunne udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til den studerendes læringsmål
- kunne udøve differentieret vejledning med opmærksomhed på professionel kommunikation og indgå i medbedømmelse af den studerendes arbejde med de faglige kompetencemål med kobling til den studerendes dokumentation af praktikforløb

Målgruppe

Pædagoger der vejleder studerende i praktik

Tid

Mandage kl. 9.00-13.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203515221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 7. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V