Praktikvejleder til læreruddannelsen

Beskrivelse

Modulet knytter sig til lærerstuderendes skolepraktik. Der arbejdes på et videnskabeligt grundlag med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og almen- og fagdidaktiske temaer og problemstillinger med det formål, at den studerende tilegner sig kompetencer til at varetage opgaven som vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik. Den, der har gennemført modulet, kan anvende betegnelsen praktikvejleder.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- dokumentere, analysere og vurdere eget og andres arbejde med planlægning, undervisning og vejledning
- varetage og udvikle opgaven som vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik i samspil med læreruddannelsen

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden
- have indsigt i skolens organisatoriske, juridiske, sociale og kulturelle grundlag: Læreplaner, læreplansteori, læreplansudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteoretiske og didaktiske grundpositioner
- have viden om analoge og digitale dataindsamlings- og databehandlingsmetoder og deres anvendelighed i forhold til dokumentation, analyse og diskussion af vejledning, undervisning og læring
- have indsigt i forskellige former for evaluering af læring, undervisning og feedback-processer samt deres muligheder og begrænsninger
- have indsigt i vejledningsteori, -etik og -praksis

Færdigheder
- kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentierede vejledningsforløb med lærerstuderende
- kunne iagttage og beskrive pædagogisk praksis og vejledning ved anvendelse af en bred variation af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
- kunne evaluere lærerstuderendes læringsudbytte og bruge resultaterne til at udvikle egen vejledning
- kunne vejlede og bedømme lærerstuderende med opmærksomhed på de mange etiske udfordringer, der knytter sig til vejledning og bedømmelse

Målgruppe

Lærere i folkeskolen

Tid

Fredage kl. 9.00-15.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203190221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Fredag d. 4. september 2020 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København
2200 København N