Praktikmøde mellem kommende praktiklærere, vejledere og studerende

GRATIS UNDER ABONNEMENT

Indledning
Deltag i netværk med andre praktiklærere i skolen og vær med til at kvalificere og inspirere samarbejdet mellem lærerstuderende, praktikskoler og UCC.

Målgruppe
Deltag i netværk med andre praktiklærere i skolen og vær med til at kvalificere og inspirere samarbejdet mellem lærerstuderende, praktikskoler og UCC.

Mål
Lærere, der modtager lærerstuderende i praktik.

Indhold
At give lærere, der modtager studerende i praktik mulighed for videndeling om de lærerstuderendes praktik i forhold til hvilke didaktiske krav/muligheder/udfordringer et praktikforløb kan indeholde.
På mødet vil KP-underviser holde et oplæg om den kommende 2. og 3. praktik med fokus på praktikkens kompetencemål i arbejdet med didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
Der introduceres endvidere til de studerendes arbejde med aktionslæring og de deraf afledte didaktiske samtaler, som er et fælles metodisk udgangspunkt i alle praktikker på læreruddannelsen.
Efter oplægget er det meningen, at de studerende sammen med deres praktiklærer og/eller praktikvejleder forventningsafstemmer deres samarbejde om undervisning og andre læreropgaver i praktikforløbet med udgangspunkt i skolernes uddannelsesplan og den studerendes praktikplan.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz.

Kursusdatoer

ons 13/01/2021 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

595,00 kr.

Kursusnr: 

119402