Praktikmøde mellem kommende praktiklærere, vejledere og lærerstuderende

Indledning
Deltag i netværk med andre praktiklærere i skolen og vær med til at kvalificere og inspirere samarbejdet mellem lærerstuderende, praktikskoler og Læreruddannelsen Bornholm.

Målgruppe
Kommende praktiklærere, vejledere og lærerstuderende.

Mål
At kvalificere praktikopholdet til gavn for alle parter.

Indhold
På mødet vil der være oplæg om den kommende 2. og 3. praktik med fokus på praktikkens kompetencemål i arbejdet med didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Der introduceres endvidere til de studerendes arbejde med aktionslæring og de deraf afledte didaktiske samtaler, som er et fælles metodisk udgangspunkt i alle praktikker på læreruddannelsen.

Efter oplægget forventningsafstemmer de studerende sammen med deres praktiklærer og/eller praktikvejleder deres samarbejde om undervisning og andre læreropgaver i praktikforløbet med udgangspunkt i skolernes uddannelsesplan og den studerendes praktikplan.  

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz.

Kursusdatoer

ons 15/01/2020 - 13:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Anja Frimand

Lektor og praktikkoordinator på læreruddannelsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 13:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

0,00 kr.

Kursusnr: 

109400