Patientologi - at leve med kræft og livet efter

Beskrivelse

Modul Rs17: Patientologi
Modulet sætter fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdom. Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny
viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

- kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for eget praksisfelt
- kan reflektere over samarbejdet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet
- kan demonstrere viden om mulige konsekvenser af at have gennemlevet eller leve med sygdom

Færdigheder
- kan anvende viden i analyser af problemstillinger i mødet mellem det syge menneske og
sundhedsvæsenet
- kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
- kan dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet eller leve med sygdom

Kompetencer
- kan træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende
- kan samarbejde med det syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper

Indhold

- Patientologibegrebet
- Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi
- Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb
- Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve
med sygdom
- Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og
sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd,
psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur, netværk mv.
- At være pårørende
- Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv
- Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, ernærings- og husholdningsøkonomer, radiografer samt andre sundhedsprofessionelle og andre med en mellemlang videregående uddannelse.

Tid

Torsdage kl. 9.00-15.00 i uge 36 - 50 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203828341

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.400 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Torsdag d. 10. december 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød