Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis

Beskrivelse

Modulet har fokus på symptomlindring, fysiske lidelser og den tværfaglige indsats betydning for den uhelbredeligt syge og døende patient samt evidens af indsatsen. Modulet fokuserer på livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategiers indflydelse hos den uhelbredeligt syge og døende. Symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis fordybelse

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden
- kan beskrive, formulere og formidle forskellige konkrete tiltag i forhold til lindring af fysiske symptomer og lidelse især ved komplekse tilstande inden for tværfaglig palliativ indsats
- kan reflektere over de valgte problemstillinger på en måde der synliggør den studerendes forståelse for, at der kan anlægges forskellige relevante perspektiver til lindring af lidelse ved komplekse tilstande i den tværfaglige palliative indsats

Færdigheder
- kan dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til symptomlindring ved fysiske symptomer og lindring af lidelse hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
- kan dokumentere, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder som relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats
- ved komplekse tilstande og lindring af lidelse
- kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, samt undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold

Kompetencer
- kan træffe og fagligt begrunde beslutninger med fokus på lindring af fysiske symptomer og lidelse ved komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
- kan indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger ved komplekse tilstande og lindring af lidelse i den palliative indsats

Indhold

- Livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
- Indsats ved dyspnoe, smerte, træthed, gastroentestinale symptomer
- Evidens og palliativ indsats
- Juridiske og sociale aspekter
- Lidelse og død
- de sidste levedøgn


Praktiske oplysninger

Nummer: 

202822341

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

Oplyses senere

Dato:

Onsdag d. 1. april 2020 til Mandag d. 1. juni 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, 3400
3400 Hillerød