Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

GRATIS UNDER ABONNEMENT

Indledning
Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Målgruppe
Lærere, pædagoger, AKT-vejledere og inklusionsvejledere.

Mål
At deltagerne får præsenteret forskellige tilgange og metoder (pædagogiske værktøjer), som vil lette arbejdet med disse elever i en klasse.

Indhold
Opmærksomheds- og koncentrationsproblemer er et væsentlige symptom hos mange af de børn, vi skal inkludere.
Det kan kræve pædagogisk, fagligt og personligt overskud at få denne gruppe til at lykkes i skolen.
Kurset præsenterer for forskellige tilgange og metoder, der kan lette det daglige arbejde med eleverne i folkeskolens klasser.
Der vil være gode muligheder for at gå i dialog med oplægsholderen om konkrete problemstillinger og mulige løsninger.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz.

Kursusdatoer

ons 30/10/2019 - 12:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Jens Møller Andersen

Pædagogisk konsulent

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 12:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

675,00 kr.

Kursusnr: 

299406