Pædagogisk viden og forskning, tirsdage kl. 08.30-12.30

Beskrivelse

Vi arbejder med at identificere og vurdere vidensformer i og vidensgrundlag for en pædagogisk praksis. I hvilken forstand og i hvilket omfang kan pædagogisk praksis bygge på evidensbaseret viden, og hvilke krav har vi til en sådan viden? Hvilken viden bygger vores pædagogiske praksis på, og hvor godt er den viden begrundet? Hvordan kan vi selv skabe begrundet gyldig viden om kvaliteten af vores pædagogiske praksis og virkningerne af den? Hvordan kan vi vurdere gyldigheden af vores praksiserfaring som en vidensform, og hvordan skelner vi mellem pædagogisk praksis begrundet i viden og i værdier? Dette er hovedspørgsmål, som vi beskæftiger os med i dette modul.

Læringsmål

Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
- argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
- vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
- reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed

Viden:
- have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
- have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
- kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position

Færdigheder
- kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
- kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
- kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis

Målgruppe

Alle studerende på de pædagogiske diplomuddannelser.

Tid

Tirsdage kl. 08.30-12.30

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211501223

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København