Pædagogisk viden og forskning for specialpædagogik, psykologi og logopædi

Beskrivelse

Vi arbejder med at identificere og vurdere vidensformer i og vidensgrundlag for en pædagogisk praksis. I hvilken forstand og i hvilket omfang kan pædagogisk praksis bygge på evidensbaseret viden, og hvilke krav har vi til en sådan viden? Hvilken viden bygger vores pædagogiske praksis på, og hvor godt er den viden begrundet? Hvordan kan vi selv skabe begrundet gyldig viden om kvaliteten af vores pædagogiske praksis og virkningerne af den? Hvordan kan vi vurdere gyldigheden af vores praksiserfaring som en vidensform, og hvordan skelner vi mellem pædagogisk praksis begrundet i viden og i værdier? Dette er hovedspørgsmål, som vi beskæftiger os med i dette modul

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:
- undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
- argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
- vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
- reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiskevirksomhed

For at opnå disse kompetencer skal den studerende opnå:

Viden
- have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
- have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
- kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position

Færdigheder
- kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
- kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
- kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis

Indhold

Kvalitative og kvantitative metodetilgange til undersøgelse af pædagogisk praksis
Undersøgelsesintention og undersøgelsesmetode
Metodeovervejelser og metodestringens
Fortolkning og vurdering af data
Empiri-inddragelse i diplomuddannelsens modulopgaver

Målgruppe

Alle

Tid

Mandage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

292822

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Mandag d. 2. september 2019 til Lørdag d. 1. februar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V