Pædagogisk viden og forskning for specialpædagogik, psykologi og logopædi

Beskrivelse

Vi arbejder med at identificere og vurdere vidensformer i og vidensgrundlag for en pædagogisk praksis. Hvilken viden bygger vores pædagogiske praksis på? Hvordan kan vi selv skabe begrundet faglig viden om kvaliteten af vores pædagogiske og specialpædagogiske praksis og virkningerne af den? I hvilken forstand og i hvilket omfang bygger metoder og tilgange på evidensbaseret viden, og hvordan kan vi vurdere gyldigheden af vores praksiserfaring som en vidensform? Dette er hovedspørgsmål, som vi beskæftiger os med i dette modul, idet vi tager udgangspunkt i pædagogiske på special- og inklusionsområdet.

Læringsmål

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
- argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
- vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
- reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden
- have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
- have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
- kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position

Færdigheder
- kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
- kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
- kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis

Målgruppe

Lærere, pædagoger, resursepersoner, talepædagoger, PPR-medarbejdere, konsulenter og andre, der retter sig mod ovenstående studieretning.

Tid

Mandage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211501228

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Mandag d. 1. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København
4 København