Pædagogisk viden og forskning rettet mod miljøterapi i dag/døgnregi

Beskrivelse

Pædagogisk viden og forskning er ét af de tre obligatoriske moduler på den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og udvikling af viden. Endvidere får du mulighed for at inddrage og vurdere ny forskning og viden i relation til det miljøterapeutiske arbejde. Gennem praksisinddragelse og videnskabsteoretisk refleksion udvikles og udfordres den studerendes faglige og professionelle kompetence

Læringsmål

Formål
Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske
vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne
vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.
Mål for læringsudbytte
Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
opnår kompetencer til at
- undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
- argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
- vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
- reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed
For at opnå disse kompetencer skal den studerende
Viden
- have indsigt i teorier om viden og
pædagogisk videnskab
- have forståelse af samspillet mellem
samfundsudviklingen og udviklingen af
pædagogisk viden og praksis
- kunne reflektere over hvilken
betydning pædagogisk viden og etik har
for den professionelle position
Færdigheder
- kunne analysere og vurdere det videns- og
værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
- kunne analysere den samfundsmæssige baggrund
for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid
og sted
- kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske
praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og
praksis

Indhold

Pædagogisk viden og videnskab i relation til profession, professionalisering og professionsidentitet.
Videnskabsteoretiske positioner med relevans for pædagogisk forskning, - udvikling og - praksis.
Videnbasering og udvikling af viden i relation til praktisk pædagogisk arbejde og undervisning.
Metoder og metodiske overvejelser i relation til skabelse af viden i pædagogisk forskning, pædagogisk udviklingsarbejde og professionel praksis.
Sammenhænge mellem videnidealer i en professionskontekst, magt og styringsproblematikker samt etiske refleksioner herover.
Evaluering og validering af professionsviden.

Målgruppe

Ansatte i dag- og døgnbehandling

Tid

Mandage kl. 9.00-16.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

192809

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.975 kr.

Dato:

Mandag d. 7. januar 2019 til Mandag d. 29. april 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V