Pædagogisk viden og forskning, miljøterapi rettet mod børne- og ungdomspsykiatri

Beskrivelse

Dette modul giver dig mulighed for at forholde dig til grundlæggende problematikker vedrørende den undersøgelse og udvikling af viden, der ligger bag den pædagogiske praksis. Endvidere får du mulighed for at inddrage og vurdere ny forskning og viden i relation til det miljøterapeutiske arbejde. Vi vil også beskæftige os med, hvordan den evidensbaserede viden spiller ind på den pædagogiske praksis, samt hvilke krav vi stiller til denne viden. Gennem praksisinddragelse og videnskabsteoretisk refleksion udvikles og udfordres den studerendes faglige og professionelle kompetence.

Læringsmål

Modulet skal kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
- undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier
- argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
- vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
- reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden
- have indsigt i teorier om viden og pædagogisk videnskab
- have forståelse af samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis
- kunne reflektere over hvilken betydning pædagogisk viden og etik har for den professionelle position

Færdigheder
- kunne analysere og vurdere det videns- og værdimæssige grundlag for pædagogisk praksis
- kunne analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
- kunne håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i børne- og ungdomspsykiatrien eller ønsker dette.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211501227

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København