Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention rettet mod dag/døgnregi af børn og unge med diagnoser

Beskrivelse

På dette modul arbejder vi med hvordan psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater kan inspirere rådgivning og intervention i pædagogiske kontekster. Som vejleder, rådgiver, konsulent m.m. arbejdes der med forskellige rådgivnings- og interventionsformer og deres praktiske anvendelse. Der er fokus på at tilrettelægge, gennemføre og vurdere forskellige vejlednings- og interventionsformer, fx kollegial vejledning, supervision og facilitering af læring i fælleskaber. Der er fokus på etiske problemstillinger og på egne muligheder og begrænsninger ved arbejde med rådgivning og intervention.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner i pædagogiske
kontekster med afsæt i psykologisk teori og metode
- kan facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og
intervention i professionelle læringsfællesskaber
- har viden om den pædagogisk-psykologiske rådgivning og interventions placering inden for
rammerne af det omgivende samfunds institutioner, politikker og intentioner
- har indsigt i viden og forskning om læring- og kommunikation i relation til rådgivning og
intervention i pædagogiske miljøer
- kan reflektere kritisk og konstruktivt over muligheder og begrænsninger i pædagogiskpsykologisk
rådgivning og intervention
- kan reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
- kan begrunde og anvende forskellige psykologiske teorier, metoder og teknikker til rådgivning
og intervention i pædagogiske kontekster

.

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i dag- og døgnregi eller ønsker dette

Tid

Mandage kl. 9:00 - 16:00
Datoer:
27/1, 3/2, 9/3, 16/3, 23/3 og 30/3 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201533172

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.000 kr.

Dato:

Lørdag d. 1. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V