Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention, miljøterapi rettet mod børne- og ungdomspsykiatri

Beskrivelse

På dette modul arbejder vi med, hvordan psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater kan inspirere rådgivning og intervention i pædagogiske og miljøterapeutiske kontekster. Der arbejdes med forskellige rådgivnings- og interventionsformer og deres praktiske anvendelse. Fokus vil være rettet mod at tilrettelægge, gennemføre og vurdere forskellige vejlednings- og interventionsformer i det miljøterapeutiske arbejde på baggrund af kendskab til mentalisering, samt kognitive, narrative og systemiske metoder. Der vil også være fokus på etiske problemstillinger og på egne muligheder og begrænsninger ved at arbejde med rådgivning og intervention.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner i pædagogiske kontekster med afsæt i psykologisk teori og metode
- kan facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og intervention i professionelle læringsfællesskaber
- har viden om den pædagogisk-psykologiske rådgivning og interventions placering inden for rammerne af det omgivende samfunds institutioner, politikker og intentioner
- har indsigt i viden og forskning om læring- og kommunikation i relation til rådgivning og intervention i pædagogiske miljøer
- kan reflektere kritisk og konstruktivt over muligheder og begrænsninger i pædagogiskpsykologisk rådgivning og intervention
- kan reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
- kan begrunde og anvende forskellige psykologiske teorier, metoder og teknikker til rådgivning og intervention i pædagogiske kontekster

Målgruppe

Alle der arbejder med miljøterapi i børne- og ungdomspsykiatrien eller ønsker dette.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203533222

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N