Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Beskrivelse

Du introduceres til hvordan psykologiske teorier, metoder og forskningsresultater kan inspirere rådgivning og intervention i pædagogiske kontekster. Som vejleder, rådgiver, konsulent m.m. arbejdes der med forskellige rådgivnings- og interventionsformer og deres praktiske anvendelse. Der er fokus på at tilrettelægge, gennemføre og vurdere forskellige vejlednings- og interventionsformer, fx kollegial vejledning, supervision og facilitering af læring i fællesskaber. Der er fokus på etiske problemstillinger og på egne muligheder og begrænsninger ved arbejde med rådgivning og intervention.

Læringsmål

Den studerende
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner i pædagogiske kontekster med afsæt i psykologisk teori og metode
- kan facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og intervention i professionelle læringsfællesskaber
- har viden om den pædagogisk-psykologiske rådgivning og interventions placering inden for rammerne af det omgivende samfunds institutioner, politikker og intentioner
- har indsigt i viden og forskning om læring- og kommunikation i relation til rådgivning og intervention i pædagogiske miljøer
- kan reflektere kritisk og konstruktivt over muligheder og begrænsninger i pædagogiskpsykologisk rådgivning og intervention
- kan reflektere over etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
- kan begrunde og anvende forskellige psykologiske teorier, metoder og teknikker til rådgivning og intervention i pædagogiske kontekster

Målgruppe

Pædagoger, lærere, ressourcepersoner, konsulenter m.fl.

Tid

Torsdage kl. 15:00-19:00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211533221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København