Pædagogisk psykologi, miljøterapi rettet mod dag- og døgnregi af børn og unge med diagnoser

Beskrivelse

På dette modul arbejder vi med grundlæggende miljøterapeutiske principper i en skolesammenhæng. Der arbejdes med temaer som motivation, faglig progression, mobning, konflikthåndtering, udviklingspsykologi og psykopatologi i et læringsperspektiv, samt kompenserende undervisningsmetoder og understøttende strategier.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis
- har psykologisk viden om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund
- har viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper
- kan analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier
- kan anvende psykologisk teori til at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis
- kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i læringsmiljøer set i individuelt, socialt og kontekstuelt perspektiv
- kan begrunde og udvikle handlingsstrategier i forhold til pædagogiske lærings- og dannelsesproblemstillinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Målgruppe

Lærere, der arbejder inden for miljøterapi, på dag- og døgninstitutioner og i børne- og ungdomspsykiatrien eller som ønsker at arbejde inden for disse områder

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211536222

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København