Pædagogisk psykologi

Beskrivelse

På modulet arbejder vi med, hvordan psykologisk viden, forskning og læringsteori kan inspirere pædagogisk arbejde. Du kommer til at undersøge konkrete pædagogiske problemstillinger og analysere dem ud fra forskellige psykologiske perspektiver med henblik på at genere konkrete handlemuligheder og læring i praksis. Du får kompetence til at indgå i professionelt samarbejde om tilrettelæggelse af læreprocesser på individ, gruppe og organisationsniveau.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis
- har psykologisk viden om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund
- har viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper
- kan analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier
- kan anvende psykologisk teori til at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis
- kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i læringsmiljøer set i individuelt, socialt og kontekstuelt perspektiv
- kan begrunde og udvikle handlingsstrategier i forhold til pædagogiske lærings- og dannelsesproblemstillinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

.

Målgruppe

Pædagoger, lærere, ressourcepersoner m.fl.

Tid

Tirsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211536221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København