Pædagogik og relationsarbejde, Københavns Kommune - Brønshøj/Vanløse, Klynge A

Beskrivelse

Formålet eer at udvikle pædagogernes kompetence til at:
- højne kvaliteten i relationerne og interaktionerne imellem børn og voksne. Relationerne fordi tilknytningen mellem barn og voksen har betydning for barnets trivsel, læring og udvikling. Interaktionerne fordi relationer udvikles og vedligeholdes i aktiviteter og lege.
- arbejde systematisk med udvikling af relationskompetencen, herunder at sætte mål/formål herfor, dokumentere og evaluere i samarbejde med kolleger.
- bidrage til udviklingen af professionelle læringsfællesskaber.

Læringsmål

Den studerende
- kan reflektere over egen positions betydning og iværksætte samarbejde med brugere og andre interessenter
- kan påtage sig ansvar for udvikling af systematisk tilrettelagt og begrundet pædagogisk relationsarbejde
- kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse om at udvikle og tilrettelægge rammer for og indsatser i det pædagogiske arbejde, skal have viden om børn, unge eller voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelse og perspektiv i relation til professionelt pædagogisk relationsarbejde
- har indsigt i politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og betingelser for udøvelsen af pædagogisk arbejde
- har indsigt i viden og teorier til belysning af udfordringer, brudflader og dilemmaer for pædagogisk praksis og den pædagogiske profession
- kan vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for det pædagogiske arbejde i et samfundsmæssigt og institutionelt perspektiv
- kan vurdere og anvende nyt videngrundlag og nye metoder i pædagogisk praksis
- kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsforløb

Målgruppe

Modulet er særligt tilrettelagt for og målrettet pædagoger i Københavns Kommune, Brønshøj/Vanløse, Klynge A

Tid

Undervisningsdatoer:
11/9, 25/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 2019
9/1, 23/1, 6/2 2020
Alle dage i tidsrummet kl. 12.00 - 16.00.
Vejledning: 13/2 2020
Frist for opgaveaflevering: 24/2 2020
Prøve: 12/3 og 13/3 2020.
Ændringer kan forekomme

Praktiske oplysninger

Nummer: 

496120

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Onsdag d. 11. september 2019 til Fredag d. 13. marts 2020

Adresse:

KK, BV Klynge A, Gerlevvej 3
2700 Brønshøj