Pædagogik og relationsarbejde

Beskrivelse

Modulet tager afsæt i dine erfaringer fra praksis og kobler dem til ny viden og teoretiske perspektiver som udvikler dine kompetencer, så du kan:
- påtage sig ansvar for udvikling af systematisk tilrettelagt og begrundet pædagogisk relationsarbejde
- indgå i samarbejde med kolleger og ledelse om at udvikle og tilrettelægge rammer for- og indsatser i det pædagogiske arbejde skal have viden om børn, unge eller voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelse og perspektiv i relation til professionelt pædagogisk relationsarbejde

Læringsmål

Den studerende
- kan reflektere over egen positions betydning og iværksætte samarbejde med brugere og andre interessenter
- kan påtage sig ansvar for udvikling af systematisk tilrettelagt og begrundet pædagogisk relationsarbejde
- kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse om at udvikle og tilrettelægge rammer for- og indsatser i det pædagogiske arbejde skal have viden om børn, unge eller voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelse og perspektiv i relation til professionelt pædagogisk relationsarbejde
- har indsigt i politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og betingelser for udøvelsen af pædagogisk arbejde
- har indsigt i viden og teorier til belysning af udfordringer, brudflader og dilemmaer for pædagogisk praksis og den pædagogiske profession
- kan vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for det pædagogiske arbejde i et samfundsmæssigt og institutionelt perspektiv
- kan vurdere og anvende nyt videngrundlag og nye metoder i pædagogisk praksis
- kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsforløb

Målgruppe

Pædagoger

Tid

Onsdage kl. 9.00-13.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203570221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København