Pædagogik i det interkulturelle samfund

Beskrivelse

Savner du inspiration til at udvikle din pædagogiske praksis med øje for kulturel mangfoldighed?

Mange pædagoger og lærere/undervisere navigerer til dagligt i en mangfoldig hverdag, hvor sociale kategorier som kultur, køn osv. kan få indflydelse på pædagogiske handlinger i praksis. Man kan fx være usikker på, hvordan man modtager børn af nytilkomne flygtningefamilier og man kan undre sig over, hvorfor nogle mennesker handler, som de gør. Man kan glemme at have opmærksomheden rettet mod formidling af selvfølgeligheder og uskrevne regler og mod institutionslogikker der ikke understøtter chancelighed.

På dette modul kommer du til at arbejde meget konkret med ovenstående tematikker og med afsæt i din egen praksis, og du bliver bedre til at skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende og interkulturelle fællesskaber. Det kræver nemlig gode interkulturelle kompetencer, hvis du som professionel skal udvikle børn, unge og voksnes interkulturelle kompetencer og dannelse.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i et samarbejde om pædagogiske udvikling i kulturelle komplekse samfund
- har viden om inklusions- og eksklusionsprocesser i institutioner og skoler, mangfoldighed i institutions- og skolekultur, interkulturel dannelse og social identitetsdannelse
- kan reflektere over og udvikle egne interkulturelle kompetencer i forbindelse med pædagogisk arbejde
- kan skabe og begrunde pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende fællesskaber og multikulturelle læringsmiljøer
- kan tilrettelægge pædagogisk arbejde og undervisning rettet mod udvikling af interkulturelle
kompetencer

Indhold

Modulet udbydes i et samarbejde mellem UCN, VIA, UCL, UCS, Absalon og KP.
Modulet er tilrettelagt som blended learning og består af følgende elementer:

- En forberedelsesopgave
- Litteraturlæsning
- Et 2-dages internat med introduktion til grundlæggende teori og metode, kortlægning af praksisudfordringer og dannelse af studiegrupper
- 3 (asynkrone) e-læringsperioder af hver 14 dage, hvor du selv tilrettelægger dine studier ud fra:
-Videooplæg fra underviser
-Selvstændige praksisopgaver der kan lede frem mod prøven
-Studiegruppeaktiviteter
-Løbende kommunikation med underviser og deltagere på skype
-Hver e-læringsperiode afsluttes med et webinar, hvor underviseren har opsamlet dilemmaer, udfordringer og perspektiver fra deltagernes opgaver og rammesætter en fællesdrøftelse
- Et afsluttende 2 dages internat med præsentationer af dine og de andre studerendes problemstillinger anskuet i en teoretisk og metodisk optik, drøftelser og workshops

Målgruppe

Modulet er for dig, der
- arbejder med børn, unges og voksnes interkulturelle dannelse
- ønsker at blive bedre til udvikling af inkluderende fællesskaber
- ønsker at blive bedre til at tilrettelægge pædagogisk arbejde med et interkulturelt sigte.
- har behov for en fleksibel studieform, hvor du i udpræget grad selv kan tilrettelægge din studietid

Tid

Modulet afvikles med 2 internat-ophold samt 3 e-lærings studieperioder.
Internat 1: Torsdag den 3/9-20 kl. 10.00 til fredag den 4/9-20 kl. 12.00.
Studietid (e-læring) i perioden: Mandag den 7/9-20 til fredag den 23/10-20.
Internat 2: Torsdag den 29/10-20 kl. 10.00 til fredag den 30/10-20 kl. 12.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203557221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

14.000 kr. Prisen er både inkl. hotel og forplejning.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 20. november 2020

Adresse:

Internat på Vejle Center Hotel
7100 Vejle