Pædagogik for 10-18 årige

Beskrivelse

VU291300

Formålet med kurset er, at opkvalificere medarbejderne så de får en grundlæggende indføring i pædagogik for 10-18 årige, forståelse for pædagogprofessionen og nye pædagogiske handlermuligheder.
Læringsmålene for kurset er, at deltagerne:
- har viden om børn- og unges liv, dannelse, udvikling, trivsel og læreprocesser.
- kan påtage sig ansvar for at organisere og udvikle pædagogisk læringsmiljø og pædagogiske aktiviteter med inddragelse af børn og unges perspektiver og relevant pædagogisk viden.
Indholdsmæssigt vil kurset komme omkring følgende temaer:
- Grundlæggende pædagogik.
- Systematik i det pædagogiske arbejde
- Læring og trivsel
- Didaktik og folkeskolereformen
- Børn og unges udvikling
- Børne- og ungdomskultur
- Børne- og ungeinvolvering
Mellem hver kursusgang skal deltagerne læse artikler, se film eller lytte til podcast. Hertil skal der afsættes ca. ½ time. Derudover skal deltagerne lave en mindre praksisopgave mellem hver kursusgang. Praksisopgaven har til formål at gøre deltagerne i stand til at reflektere og anvende teori i relation til egen praksis. Hermed understøttes omsætningen af det lærte og udvikling af deltagernes praksis.

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere i fritidscentre og klubber, som har min. to års arbejdserfaring fra det pædagogiske område men ikke har en pædagogisk uddannelsesbaggrund.

Undervisere

Sussie Kiilerich Bonde, lektor, cand.mag.

Tid

13.08.2019 kl. 8.30-12.30
27.08.2019 kl. 8.30-12.30
10.09.2019 kl. 8.30-12.30
24.09.2019 kl. 8.30-12.30
01.10.2019 kl. 8.30-12.30
22.10.2019 kl. 8.30-12.30
05.11.2019 kl. 8.30-12.30
12.11.2019 kl. 8.30-12.30

Varighed

32 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

291300

ECTS-point: 

1,16 ECTS-point

Pris: 

6.900 kr.

Dato:

Søndag d. 18. august 2019 til Tirsdag d. 12. november 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V