Pædagogfaglighed og læreprocesser, EGEDAL KOMMUNE

Beskrivelse

Er du pædagog eller børnehaveklasseleder og arbejder med børns læring, trivsel og dannelse i skole- og fritid?
Efter Folkeskolereformen i 2014 har pædagoger fået ændrede arbejdsopgaver, og der er større og nye krav om tværprofessionelles samarbejde om børns læring, trivsel og dannelse.
Pædagogfaglighed og læreprocesser er modulet, hvor du fordyber dig i teorier om læring, dannelse og didaktik, som kvalificerer dit pædagogiske arbejde.

Du vil opnå:
- Udvikling af dine faglige kompetencer gennem viden om dannelse, læring, trivsel og didaktik
- Styrkelse af pædagogfagligheden og fornyede faglige kommunikative kompetencer/fagligt sprog og begrebsapparat til at indgå i et styrket tværprofessionelt samarbejde med lærere i skolekonteksten
- Blik for at styrke børns fællesskaber og indbyrdes relationer for trivsel og læring
- Kompetence i læringsledelse gennem inddragelse af børns perspektiver i pædagogiske intentioner og mål - herunder læringsmål og klasseledelse
- Viden om metoder til dokumentation og evaluering

Modulet har fokus på udvikling af din pædagogiske praksis gennem:
- Eksperimenter, analyser og refleksioner af din egen praksis
- Samarbejde (direkte/indirekte) med lærerkolleger om den fortsatte udvikling af alle børns mulighed for læring og trivsel

Læringsmål

Den studerende
- kan på baggrund af viden om dannelse, læring og didaktik på kvalificeret vis indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel, læring og udbytte af undervisningen.
- kan bidrage til udvikling af fælles mål for og i samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
- kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse.
- har indsigt i almen didaktiske forståelser og metoder.
- har viden om lærings- og dannelsesteori.
- har viden om dokumentations- og evalueringsarbejde i pædagogisk praksis.
- har viden om pædagogers og læreres faglighed som forudsætning for tværprofessionelt samarbejde.
- kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis.

Målgruppe

Pædagoger i sfo, klub og skole samt børnehaveklasseledere. Modulet er særligt tilrettelagt for og målrettet ansatte i Egedal Kommune.

Tid

Kick-off: 2/9 2019
Undervisning, alle dage kl. 9.00-14.30: 26/9, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12 2019 samt 9/1, 16/1 2020
Vejledning: 30/1 2020
Opgaveaflevering: 10/2 2020
Eksamen: 27/2 og 28/2 2020 i tidsrummet kl. 9.00-17.00

Ændringer kan forekomme


Praktiske oplysninger

Nummer: 

496121

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Torsdag d. 26. september 2019 til Fredag d. 28. februar 2020

Adresse:

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke