Pædagogfaglighed og læreprocesser

Beskrivelse

Modulet har fokus på viden om leg, læring, didaktik og dannelse, som grundlag for at planlægge, udføre, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges trivsel, alsidige udvikling, læring og dannelse. Modulet vil desuden, afhængig af deltagernes faglige baggrund, have et fokus på, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis. Og desuden vil modulet kunne tones med afsæt i nyeste pædagogiske forskning og professionsviden, med henblik på pædagogers og læreres planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis. Samt med baggrund i viden om læring, didaktik og dannelse at kunne reflektere over almene pædagogiske problemstillinger og grundlæggende holdninger og værdier.

Læringsmål

Den studerende
- kan på baggrund af viden om dannelse, læring og didaktik på kvalificeret vis indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel, læring og udbytte af undervisningen.
- kan bidrage til udvikling af fælles mål for og i samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
- kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse.
- har indsigt i almen didaktiske forståelser og metoder.
- har viden om lærings- og dannelsesteori.
- har viden om dokumentations- og evalueringsarbejde i pædagogisk praksis.
- har viden om pædagogers og læreres faglighed som forudsætning for tværprofessionelt samarbejde.
- kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis.

Målgruppe

Pædagoger i daginstitutioner, samt pædagoger og lærere i SFO og skole.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-12.45


Praktiske oplysninger

Nummer: 

281613

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.975 kr.

Dato:

Tirsdag d. 28. august 2018 til Torsdag d. 10. januar 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V