Pædagogen som seksualvejleder: Krop, seksualitet og professionel dømmekraft i skole- og fritidspædagogikken (i samarbejde med Sex & Samfund)

Arbejdsområde
Sundhed;Dagtilbud

Beskrivelse

Seksualitet er et basalt behov og aspekt af det at være menneske og har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og måder at være sammen på. Dette kursus henvender sig til dig, der er interesseret i at blive bedre til at varetage dialogen og undervisningen med børn og unge omkring seksualitet, seksuel sundhed, trivsel og mangfoldige familieformer. Kurset giver dig viden om børn og unges seksualitet, dialogteknikker og relevante øvelser, du kan bruge sammen med din målgruppe.

Kurset består af 3 temaer:

Krop og seksualitet: Her får du viden om børn og unges seksualitet, kendskab og forhold til seksuelle praksisser.

Dialog som didaktisk princip: Her får du kendskab til samtalen om seksualitet, krop og køn som form og didaktisk princip i relation til fortrolighed og tavshedspligt i det formelle undervisningsrum og på fritidshjemmet, klubben etc. Herunder samarbejdet mellem pædagog og lærer med fokus på etik, grænser og trygge samtalerum.

Hands-on: Redskaber til at tale med børn og unge om krop og seksualitet, herunder tilrettelægge og gennemføre forløb, der understøtter seksualvenlige miljøer gennem konkrete øvelser, samtaleteknikker, lege og metoder - lige til at tage med hjem.

Dette tager du med hjem fra kurset:
- Viden om børn og unges seksualitet, kendskab og forhold til seksuelle praksisser
- Kendskab til samtalen som form og didaktisk princip i relation til fortrolighed og tavshedspligt
- Hands-on erfaringer med konkrete øvelser og samtaleteknikker, lege og metoder

Målgruppe

Pædagoger i grundskolen samt fritidshjem/fritids- og ungdomsklub.

Undervisere

Rasmus Præstmann Hansen, lektor, ph.d.
Mathilde de Kruiff, adjunkt
Freja Mannov Olesen, Sex & Samfund

Tid

28.05.20 kl. 9.15-13.30
09.06.20 kl. 9.15-13.30
24.06.20 kl. 9.15-13.30

Varighed

12,75 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

202417019

ECTS-point: 

0,17 ECTS-point

Pris: 

3.975 kr. + moms, inkl. forplejning

Dato:

Onsdag d. 27. maj 2020 til Onsdag d. 24. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3